Industrieel afvalwater 4

Technische gegevens Bio-Clean 4100.
Pakkingoppervlakte in de compartimenten ca. 800 m2
Recirculatiesysteem van zowel in de biorotor ( nitrificatie) als uit de nabezinktank naar het eerste compartiment buffertank ( dénitrificatie)
Hydraulische verblijftijd ca. 4 uur.
Zéér lage biologische belasting 4,5 gr/mÇ per dag.
Het geproduceerde bacteriemateriaal wordt door een voortdurend aangroei- en loslaatproces van de pakking afgescheiden en
verlaat tezamen met het gereinigde afvalwater de biorotor om daarna door een nabezinktank te stromen.
Nabezinktank.
In de nabezinktank zakt het bacteriemateriaal (slib) naar de bodem waar het door een pomp periodiek wordt verwijderd en afgevoerd naar de buffertank. Hier ondergaat het slib hetzelfde afbraakproces als het bezonken slib. Een eventueel gevormd drijflaagje door floterend ( opdrijvend) slib wordt eveneens via een skimmersysteem periodiek weggepompt en afgevoerd naar de buffertank. Het heldere effluent verlaat via een duikschot en getande overstortrand het systeem en kan geloosd worden.
De slibproductie ligt ver onder de theoretische berekende waarden wat inhoud dat de buffer/septictank 1 x per 2 à 3 jaar geleegd dient te worden.


Afmetingen en belasting nabezinktank Bio-Clean 4100

oppervlakte

1,85m2

grootste diepte

1,55m

inhoud

1,25 m3

oppervlakte

0,1 - 0,2 m per uur

 

 

Reinigingsresultaat
Het effluent voldoet volledig aan de gestelde lozingsvoorwaarden, zeker gezien de lage BZV5 belasting. Rendementen CZV > 90%, BZV 95-98%, N-Kj 75%.
Als een ver gaande nitrificatie en stikstof verwijdering gewenst wordt kan de belasting teruggebracht worden tot 3 gr BZV5 m2 per dag.
Desgewenst kan een défosfaterings unit geplaatst worden om aan de gewenste normen (klasse 3b) te voldoen.
Het recirculatiesysteem biedt nog meer mogelijkheden om tot een perfecte effluentkwaliteit te geraken.
Bodemvervuiling.
Tevens bestaat de mogelijkheid om daar waar bodemvervuiling is vastgesteld ( benzine, diesel) de Bio-Clean installatie zodanig te dimensioneren dat er ook tegelijkertijd een grondwater sanering kan worden uitgevoerd.

[Mileutechniek International] [Huishoudelijk afvalwater] [Industrieel afvalwater] [Industrieel afvalwater 2] [Industrieel afvalwater 3] [Industrieel afvalwater 4] [Domestic wastewater]

Mileutechniek International 2000
trademark of:
De Vries Hetjes B.V.